Concept en muziek

De inspiratiebron voor dit koorprogramma is het fenomeen iconostase: de iconenwand die in de orthodoxe kerken het heiligdom afschermt van het blikveld van het volk. STASIS is een muzikale iconostase: klank als afbeelding, als afscherming, maar daarmee ook als verbinding tussen werelden.

In de wetenschap betekent stasis een toestand waarin tegengestelde krachten gelijk zijn aan elkaar, zodanig dat ze elkaar in balans houden of annuleren. Deze balans vindt u tijdens het concert terug tussen het wereldlijke en het goddelijke, het negatieve en het positieve, stilstand en beweging, harmonie en disharmonie…

De muziek

Het concert is een samenstelling van diverse bekende en minder bekende juwelen uit het koorrepertoire. Van middeleeuwse ambrosiaanse gezangen naar de moderne tijd, via enkele legendarische koorwerken van de groten der aarde. Binnenkort wordt op deze site meer onthuld over de muziek die zal worden gezongen.